მადლობას ვუხდით ყველას, ვინც გაგვიწია დახმარება ამათუიმ სახით.
გფარავდეთ უფალი!

პროექტს თვენი.ge, ისევე როგორც ყველაფერს ამ ქვეყნად, ჭირდება მატერიალური მხარდაჭერა არსებობისათვის. თუ ვინმეს გაქვთ სურვილი გაგვიწიოთ ფინანსური თანადგომა, შემოწირულობები შეგიძლიათ გააკეთოთ ქვემოთ მითითებული ვარიანტებიდან, თქვენთვის სასურველი შესაძლებლობით

WebMoney-ზე გადმორიცხვა :

WebMoney-ზე ბალანსის შევსება შეგიძლიათ, WebMoney-ით, eMoney-ით, PayPal-ით, Sმარტივი-თ
და სწარაფი გადახდის პუნკტებიდან. სერვისევბში უნდა მოძებნოთ WebMoney-ს ლოგო და მიყვეთ ინსტრუქციას.
ჩვენთან გადმორიცხვის შემთხვევაში უნდა ჩაწეროთ საფულის ნომერი: Z 143281240527. Z-ის გარეშე, მხოლოდ ციფრები
NOVA Technology: → → სხვადასხვა → → WebMoney
TBC PAY: → → ინტერნეტ სერვისი და კომერცია → → კომერცია → → WebMoney

SMS-ით გადმორიცხვისას დააჭირეთ მწვანე ღლაკს აირჩიეთ ქვეყანა, თქვენი ოპერატორი, შემდეგ კი შესაწირი თანხა.

საბანკო ანგარიშზე გადმორიცხვა


NOVA Technology

TBCPAY

თქვენს მიერ შემოწირული თანხა მოხმარდება პროექტი თვენი.ge-ს განვითარებას!