იულიუსის კალენდრით:
4 ივლ. 2024 წ.

ოთხშაბათი
გრიგოლის კალენდრით:
17 ივლ. 2024 წ.
მინი ვერსია
გილოცავთ ანდრია კრიტელის ხსენებას!


ახალი აღთქმა     ძველი აღთქმა

კანონი იჱ 18


ფსალმუნი რკ 120
გალობაჲ აღსავალთაჲ
ფსალმუნი
  1. აღვიხილენ თუალნი ჩემნი მთათა, ვინაჲ მოვიდეს შეწევნაჲ ჩემი?
  2. შეწევნაჲ ჩემი უფლისა მიერ, რომელმან ქმნნა ცანი და ქუეყანაჲ.
  3. ნუ მისცეშ შეძვრად ფერჴსა შენსა, არცა ჰრულეს მცველსა შენსა.
  4. აჰა არა ჰრულეს, არცა დაიძინოს მცველმან ისრაელისამან.
  5. უფალმან გიცვას შენ, უფალი მფარველ შენდა ჴელსა ზედა მარჯუენესა შენსა.
  6. მზემან დღისა შენ არა შეგწუას, არცა მთოვარემან ღამე.
  7. უფალმან გიცვას შენ ყოვლისაგან ბოროტისა, დაიცვას სული შენი უფალმან.
  8. უფალმან იცევინ შესლვაჲ შენი და გამოსლვაჲ შენი ამიერითგან და უკუნისამდე.

ვუძღვნი დედის ნათელ ხსოვნას. გთხოვთ მოიხსენიოთ მანანას სული!


თუ მოგწონთ პროექტი და გსურთ ფინანსური თანადგომის გაწევა, შემოწირულობები გასაკეთებლად იხილეთ ეს გვერდი
კარგი და იაფი ჰოსტინგი საიტების განსათავსებლად


betaneli shop.betaneli.ge სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო