იულიუსის კალენდრით:
2 ივნ. 2024 წ.

შაბათი
გრიგოლის კალენდრით:
15 ივნ. 2024 წ.
მინი ვერსია


ახალი აღთქმა     ძველი აღთქმა

კანონი ზ 7


ფსალმუნი ნგ 53
დასასრულსა, გალობათა შინა, გულისჴმისყოფისათჳს დავითისა, რაჟამს მოვიდეს ზეფელნი და ჰრქუეს საულს: აჰა, დავით დამალულ არს ჩუენ შორის
ფსალმუნი
  1. ღმერთო, სახელითა შენითა მაცხოვნე მე და ძალითა შენითა მისაჯე მე.
  2. ღმერთო, ისმინე ღოცვისა ჩემისაჲ, ყურად-იხუენ სიტყუანი პირისა ჩემისანი.
  3. რამეთუ უცხონი აღდგეს ჩემ ზედა და ძლიერთა იძიეს სული ჩემი და არა შეჰრაცხეს ღმერთი წინაშე მათსა.
  4. აჰა ესერა ღმერთი შემწე ჩემდა არს და უფალი შენწყნარებელ სულისა ჩემისა.
  5. მიაქციო ბოროტი მტერთა ჩემთა; ჭეშმარიტებითა შენითა მოსრენ იგინი.
  6. და მე ნებითა ჩემითა მსხურპლი შევწირო შენდა; * დიაფსალმაჲ აღუვარო სახელსა შენსა, უფალო, რამეთუ კეთილ;
  7. რამეთუ ყოვლისა ჭირისა ჩემისაგან მიჴსენ მე და მტერთა ჩემთაჲ იხილა თუალმან ჩემმან.

ვუძღვნი დედის ნათელ ხსოვნას. გთხოვთ მოიხსენიოთ მანანას სული!


თუ მოგწონთ პროექტი და გსურთ ფინანსური თანადგომის გაწევა, შემოწირულობები გასაკეთებლად იხილეთ ეს გვერდი
კარგი და იაფი ჰოსტინგი საიტების განსათავსებლად


betaneli shop.betaneli.ge სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო