ძვ. 3 აგვისტო
ახ. 16 აგვისტო

პარასკევი
  პირველმოწამისა რაჟდენისა, სოფელ წრომს წამებულისა (457); მარაბდის ომში რწმენისა და სამშობლოსათვის თავგანწირულთა - ცხრა ძმა ხერხეულიძეთა, დედისა და დისა მათისა, და მათთანა 9000 ქართველთა მხედართა და მხედართმთავართა (1625); ღირსთა: ისააკისა, დალმატისა და ფავსტოსი (IV-V); ღირსისა კოზმა განდეგილისა (VI); ღირსისა ანტონი რომაელისა, ნოვგოროდელი საკვირველმოქმედისა (1147)