ძვ. 25 აპრილი
ახ. 8 მაისი

ოთხშაბათი
მსგეფსი ხსნილია. 🍗🥩🥂🍷🍾
  ბრწყინვალე შვიდეულის ოთხშაბათი.
  წმინდისა მოციქულისა და მახარებელისა მარკოზისი (63)