ძვ. 14 იანვარი
ახ. 27 იანვარი

შაბათი
  წმიდისა დედისა ჩვენისა და მოციქულთასწორისა, ქალწულისა ნინოსი, ქართველთა განმანათლებელისა; ღირსთა მამათა, სინასა და რაითას სარკინოზთაგან მოწყვეტილთა: ესაიასი, საბასი, მოსესი და მოწაფისა მისისა მოსესი, იერემიასი, პავლესი, ადამისა, სერგისა, დომნესი, პროკლესი, იპატიოსისა, ისააკისა, მაკარისა, მარკოზისა, ბენიამინისა, ევსევისა, ილიასი და სხვათა (IV-V); ღირსისა იოსებ რაითელისა (IV); ღირსისა თეოდულესი (V); ღირსისა სტეფანესი (VIII)