ძვ. 24 ივნისი
ახ. 7 ივლისი

პარასკევი
  შობა პატიოსნისა დიდებულისა წინასწარმეტყველისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი.
  მოწამეთა შვიდთა ძმათა: ორენტიოსისა, ფარნაკიოსისა, ეროსისა, ფირმოსისა, ფირმინისა, კვირიაკესი და ლონგინოზისა (IV)