ძვ. 29 ივნისი
ახ. 12 ივლისი

ოთხშაბათი
  წმინდათა დიდებულთა და ყოვლადქებულთა თავთა მოციქულთა პეტრესი და პავლესი - პეტრეპავლობა (67)