ძვ. 19 მაისი
ახ. 1 ივნისი

შაბათი
  ერგასის განზოგების შემდგომი დღესასწაული.
  წარგზავნა განრღვეულის დღესასწაულისა.
  წმიდისა დედისა ჩვენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოსი (საქართველოში შემოსვლა, 323); მღვდელმოწამისა პატრიკიოსისა, პრუსელ ეპისკოპოსისა და მისთანა აკაკი, მენანდრე და პოლიენოს ხუცესთა (დაახ. 100); მოწამისა კალუთა ეგვიპტელისა (284-303); ღირსისა იოანესი, გუთელ ეპისკოპოსისა (770); კეთილმორწმუნე მთავრისა დიმიტრი დონელისა (1389)