ძვ. 1 ნოემბერი
ახ. 14 ნოემბერი

ხუთშაბათი
  წმინდათა უვეცხლოთა და საკვირველთმოქმედთა კოზმა დამიანესი - რომელნი იყვნენ ასიით და დედისა მათისა ღირსისა თეოდოტიასი (III); მღვდელმოწამეთა იოანე ეპისკოპოსისა და იაკობ ხუცესისა, სპარსეთში წამებულთა (დაახლ. 345); მოწამეთა კვირიენასი და იულიანასი (305-311); მოწამისა ერმინინგელდისა გუთების უფლისწულისა (586); მოწამეთა: კესარიოსისა, დასიოსისა და მათთანა ხუთთა მოწამეთა (VII)