ძვ. 8 ნოემბერი
ახ. 21 ნოემბერი

სამშაბათი
   კრება წმინდისა მთავარანგელოზისა მიქაელისა და სხვათა უხორცოთა ზეცისა ძალთა: გაბრიელისა, რაფაელისა, ურიელისა, სელაფიელისა, ეგუდიელისა, ვარახიელისა და იერომიელისა.