ძვ. 18 ოქტომბერი
ახ. 31 ოქტომბერი

ხუთშაბათი
  წმინდისა დიდებულისა ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა ლუკასი (I); მოწამისა მარინისა (IV); ღირსისა იულიანესი (IV)