ძვ. 2 ოქტომბერი
ახ. 15 ოქტომბერი

შაბათი
  დიდმოწამეთა არგვეთის მთავართა, დავით და კონსტანტინე მხეიძეთა (740); მღვდელმოწამისა კვიპრიანესი და მოწამეთა იუსტინასი და თეოქტისტესი (304); ნეტარისა ანდრია სალოსისა (936)