ძვ. 2 ოქტომბერი
ახ. 15 ოქტომბერი

კვირა
  დიდმოწამეთა არგვეთის მთავართა, დავით და კონსტანტინე მხეიძეთა (740); მღვდელმოწამისა კვიპრიანესი და მოწამეთა იუსტინასი და თეოქტისტესი (304); ნეტარისა ანდრია სალოსისა (936)
შავნაბადობა. [გარდამავალია, აღინიშნება ოქტომბრის პირველ კვირა დღეს]