ძვ. 23 ოქტომბერი
ახ. 5 ნოემბერი

კვირა
  წმინდისა მოციქულისა იაკობისა, ხორციელად ძმისა უფლისა (დაახლ. 63); წმინდისა ეგნატესი კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა (877-878)