ძვ. 1 სექტემბერი
ახ. 14 სექტემბერი

შაბათი
  გვირგვინი წელიწადისა და დაწყება ინდიქტიონისა - ეკლესიურის ახლისა წელიწადისა;
  კრება ყოვლადწმინდისა ღმრთისმშობლისა, რომელი იყო მიასინეს (864); ღირსი სვიმონ მესვეტისა არქიმანდრიტისა (459) და დედისა მისისა მართასი (დაახლ. 428); მოწამისა აითალა დიაკონისა (380); ორმოც მოწამეთა ქალწულთა მმარხველთა და მოწამისა ამონი დიაკონისა, მოძღვრისა მათისა (IV); მოწამისა კალისტასი და ძმათა მისთა მოწამეთა: ებოდისა და ერმოგენისა (309); მართლისა ისუ ძისა ნავესი (XVI ს. ქ. შ.)