ძვ. 19 ოქტომბერი
ახ. 1 ნოემბერი

პარასკევი
  წინასწარმეტყველისა იოელისა (800 წ. ქ. შ.); მოწამისა ნიკოლოზ დვალისა (1314); მოწამისა უვაროსისა (უარისა) და მისთანა შვიდთა ქრისტიანთა მასწავლებელთა (დაახლ. 307); ნეტარისა კლეოპატრასი (327) და ძისა მისისა იოანესი (320); მღვდელმოწამისა სადუკისა, სპარსელ ეპისკოპოსისა და მისთანა 128 მოწამეთა (342)